Leveringsvoorwaarden

Goede leveringsvoorwaarden voorkomen veel zakelijke geschillen

Leveringsvoorwaarden komen aan de orde bij vrijwel elke overeenkomst die u sluit. Het opstellen van leveringsvoorwaarden is maatwerk. Het moment en de wijze waarop de leveringsvoorwaarden aan uw contractpartner bekend moeten zijn, is van groot belang, wil men een beroep kunnen doen op deze voorwaarden. Goede, maar vooral redelijk geformuleerde, leveringsvoorwaarden, voorkomen veel zakelijke geschillen.

Gerechtsdeurwaarders Vanhommerig kan, mede gelet op zijn grote ervaring met de problemen die kunnen ontstaan met leveringsvoorwaarden, u daarmee uitermate van dienst zijn.