De gerechtsdeurwaarder

als juridisch adviseur

Door de opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder (een vierjarige opleiding aan de Rijksuniversiteit Utrecht (thans Hogeschool te Utrecht)), de dagelijkse ervaring en de permanente bijscholing, is de gerechtsdeurwaarder thuis in de wirwar van regelgeving. In het executie-, beslag- en procesrecht kan de gerechtsdeurwaarder zich met recht specialist noemen.

Naast incasso’s en debiteurenbeheer kunt u ook bij ons terecht voor juridisch advies en begeleiding. Wij zijn als juridisch adviseurs, mede door onze hoedanigheid als gerechtsdeurwaarders, specialist in het huurrecht, verbintenissenrecht (overeenkomsten) en goederenrecht (eigendomsverhoudingen, pandrecht etc).

Ondanks onze inzet om te bemiddelen bij geschillen of om onbetaalde vorderingen in een minnelijke fase te incasseren, komt het soms toch tot een (gerechtelijke) procedure. In geval van een procedure kunnen wij U als juridisch adviseur informeren, begeleiden en voorzien van juridisch advies.

Conservatoire (bewarende) maatregelen

De gerechtsdeurwaarders van Vanhommerig zijn betrokken bij de feitelijke uitvoering van de verschillende juridische stappen. Wij brengen het exploot uit waarmee de debiteur (gedaagde) voor de rechter wordt opgeroepen. Wij kunnen, met toestemming van de rechtbank, conservatoir beslag leggen op ondermeer roerende of onroerende zaken of op een bankrekening. Hiermee wordt voorkomen dat er na de procedure geen middelen meer zijn om de schulden te betalen of vermogen is om de schuld op te verhalen.

Een dergelijk conservatoir beslag kan erg ingewikkeld zijn. Het is namelijk niet altijd even duidelijk hoe de eigendomsverhoudingen liggen, denk maar aan lease of huur.  De gerechtsdeurwaarders van Vanhommerig weten hierin goed de weg.  

Daar waar gerechtsdeurwaarders Vanhommerig geen specialist is kan hij als kenner van de markt van juridische dienstverlening snel doorverwijzen naar de expert voor het concrete geval.