Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.

InfoDe flexibiliteit, vasthoudendheid bij behandeling van zaken en de 24 uurs bereikbaarheid speelt een grote rol.

Deel deze pagina met anderen via

Misverstanden en Tips

Het is niet waar dat de gerechtsdeurwaarder voor twee partijen als raadsman optreedt. In zijn hoedanigheid als raadsman kan de gerechtsdeurwaarder slechts voor één partij optreden. Bij het uitvoeren van de ambtelijke taken (dagvaardingen betekenen en vonnis executeren) dient de gerechtsdeurwaarder voor elke partij op te treden. In kantongerechtsprocedures kan het voorkomen dat de gerechtsdeurwaarder enerzijds als kantongerecht-gemachtigde optreedt en anderzijds als rolgemachtigde. In het eerste geval is hij raadsman voor zijn partij en in het tweede geval overlegt hij stukken over ter zitting die door de raadsman van de wederpartij zijn aangeleverd. Hij treedt dus niet op voor twee partijen als raadsman, maar duidelijk voor één.

Het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder kost de opdrachtgever geen geld. Ook weer niet waar. De opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor de proces- en executiekosten. In de meeste gevallen zijn die echter geheel of gedeeltelijk verhaalbaar op de tegenpartij. De gerechtsdeurwaarder vordert die kosten dus mee met de vordering. Denk er aan: alleen voor de incassokosten geldt het principe "no cure - no pay".

Dat de door de gerechtsdeurwaarder gemaakte (ambtelijke) kosten niet voor eigen rekening worden genomen, moge duidelijk zijn. Hij dient in de uitvoering van zijn ambtelijke taken volstrekt onafhankelijk op te treden. Ingeval hij op voorhand met zijn opdrachtgever afspreekt dat hij alle of bijna alle kosten voor eigen rekening neemt, zou zijn positie als onafhankelijk en onpartijdig openbaar ambtenaar in gedrang komen. Gerechtsdeurwaarders Vanhommerig heeft wel de gewoonte ingeval de kosten niet meer in verhouding staan tot de hoogte van de onverhaalbare vordering, deze te matigen.

Tips

Hieronder een aantal tips

  • Laat uw algemene voorwaarden checken door een incasso-deskundige.
  • Zorg voor een duidelijk debiteurenbeleid en verzeker u er van dat uw klanten daarvan op de hoogte zijn.
  • Bevestig schriftelijk de opdracht en specificeer de te leveren goederen en de te verrichten diensten. In offertes dient u al het bestaan van de leveringsvoorwaarden kenbaar te maken.Verstrek een exemplaar en bevestig de afgifte daarvan.
  • Laat zoveel mogelijk afleverbonnen tekenen.
  • Reageer zeer alert op klachten. De incasso van betwiste vorderingen is een zeer dure aangelegenheid.
  • Wees consequent in uw debiteurenbeleid.
  • Na verstrijken van betalingstermijnen, dient u duidelijke signalen af te geven.
  • Wacht niet te lang met het uit handen geven van uw vordering.
  • Bij grotere transacties: vergewis u of degene met wie handelt in een bedrijf ook handelingsbevoegd is.
  • Niet alleen ouderdomsoverzichten van actuele vorderingen zijn belangrijk, doch ook een goed inzicht in het (historisch) betalingsgedrag van afzonderlijke debiteuren is van belang.