Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.


Rechtsbijstandsabonnement:

Speciaal voor ZZP-ers en het MKB.

Altijd een eigen ervaren juridisch team tot uw beschikking.


Deel deze pagina met anderen via

No cure no pay

No cure no pay lijkt op het eerste gezicht voor de schuldeiser een oplossing voor een naar probleem zonder dat het u nog meer gaat kosten. Is dat wel zo? Tal van argumenten worden gebruikt door voor- en tegenstanders.

Wij zullen de keerzijde laten zien:

  • no cure no pay geldt vaak alleen voor de incassokosten. En als uw debiteur ook de incassokosten betaalt? Verrekend uw incassant die ontvangen kosten met het aan u berekende bedrag?
  • bij no cure no pay gaat de incassant een afweging maken van moeilijk en eenvoudig te innen zaken (het zogenaamde afromen) en adviseert u in de moeilijke zaken tot afboeking over te gaan. U boekt dus uw omzet weg!!
  • De incassant zou bij no cure no pay zich nog meer inspannen om de vordering te innen, althans dat doen zij u geloven. Dat zou kunnen, maar als hij weet dat hij oneveneredig veel tijd moet besteden om enig resutaat te behalen, dan ook? Vanhommerig & Vanhommerig hebben een andere benadering: Elke debiteur moet weten en begrijpen dat zolang hij verhaal biedt (ook als dat ogenschijnlijk niet het geval is), het uiterste zal worden gedaan om tot inning te komen. Vanhommerig & Vanhommerig heeft immers een reputatie op te houden, die als die wordt aangetast, dat rechtstreeks gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten. Een afromende incassant wordt in ieder geval door de doorgewinterde debiteur niet heel erg serieus genomen.
  • Gerechtsdeurwaarders mogen geen zaken doen op basis van no cure no pay. Dat is gedeeltelijk waar: wel voor de incassokosten. Maar niet voor de aan de debiteur berekende ambtelijke kosten, waaronder de explootkosten, omdat de gerechtsdeurwaarder dan schuldeiser zou worden van uw debiteur (en dat wordt hij/zij als u niet instaat voor die kosten) en daarmee een persoonlijk eigen belang heeft bij de afloop van de zaak. Voor een openbaar ambtenaar feitelijk onbestaanbaar! Ook waar is dat de praktijk zich anders heeft ontwikkeld, met alle gevolgen van dien. Vanhommerig & Vanhommerig hebben bij niet geslaagde zaken de gewoonte hun kosten op eigen initiatief te matigen, een en ander afhankelijk van de aard van de zaak. Wij vinden dat zuiverder en leidt niet tot excessen.
  • No cure no pay kan leiden tot "creatieve" oplossing(en) om toch de gewenste omzet (voor de incassant) te halen, door extra kosten te maken in zaken die wel perspectief bieden. Gevolg voor u is dat in die zaken de afwikkeling langer duurt. De maatschappelijke gevolgen laten zich raden... No cure no pay!? Weet wat u er voor krijgt...
lees meer

Landelijke bevoegdheid in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening

Gerechtsdeurwaarders zijn in het gehele land bevoegd de ambtelijke taken uit te voeren. In het "eigen" arrondissement heeft de gerechtsdeurwaarder een zogenaamde ministerieplicht. Dat wil zeggen dat de gerechtsdeurwaarder de ambtelijke taken moet uitvoeren. Omdat Vanhommerig & Vanhommerig landelijk werkt, maakt zij gebruik van regioneel goed ingevoerde zelfstandig opererende gerechtsdeurwaarderskantoren. De kantoren worden voortdurend beoordeeld op kwaliteiten en onafhankelijkheid. Vanhommerig is daartoe in staat omdat zij niet gebonden is aan een keten van (vaste) kantoren en dus doet Vanhommerig steeds zaken met de best presterende gerechtsdeurwaarders in een betreffende regio.

lees meer

Het doen van exploten en het daadwerkelijk uitvoeren van executie

De ambtelijke werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder gaan verder dan het uitsluitend afgeven van exploten. Bij een effectief invorderingsbeleid hoort ook het daadwerkelijk leggen van beslag op vermogensbestanddelen van debiteur (en niet alleen beslag op de bankrekening en/of op de uitkering of loon). Het leggen van beslag op roerend zaken verhoogt de slagingskans met 90%! En dat bij vorderingen die zich in een vergevorderde executiefase bevinden! Daarvoor hebt u een gerechtsdeurwaarder nodig die regionaal goed is ingevoerd en de plaatselijke gebruiken en omstandigheden kent.

lees meer

Incasso van vorderingen boven € 5000,00?!

Sommigen willen u doen geloven dat vorderingen boven € 5000,00 niet door de gerechtsdeurwaarder kunnen worden behandeld. Vanhommerig & Vanhommerig behandelden alle vorderingen van klein tot groot. In voorkomende gevallen hebben wij landelijk afspraken met advocaten die tegen aantrekkelijke tarieven zaken voor de rechtbank behandelen, waardoor u per saldo altijd goedkoper uit bent. Bovendien blijft de zaak alsdan ook in een hand: van de incasso tot de daadwerkelijke inning na verkregen vonnis.

lees meer

Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg?

U kunt contact opnemen met een gerechtsdeurwaarderkantoor en met hen bespreken op welke manier en tegen welke kosten het kantoor de vordering voor u kan incasseren.

lees meer

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

lees meer

Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?

De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.

lees meer

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’.

lees meer

Wat is ‘betekenen’?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

lees meer

Wat is een exploit/exploot?

Exploit of exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

lees meer

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder?

Vanhommerig & Vanhommerig incasseert inderdaad vorderingen in het buitenland. Voor nadere informatie over incasso in het buitenland, kunt u beste contact met ons opnemen.

lees meer

Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat?

Dat is afhankelijk van de opdracht die u de gerechtsdeurwaarder geeft.

Voor nadere informatie over de kosten en tarieven kunt u beste contact met ons opnemen.

lees meer

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet aan dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

lees meer

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand of ruimte heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook daaruit gezet.

lees meer

Hoe zit het met de (verhaalbare) kosten als mijn vordering betwist wordt en er een procedure gevoerd moet worden?

De rechtbanken kennen per proceshandeling een of een half punt toe, volgens onderstaand schema. Veelal zal degene die grotendeels in het gelijk wordt gesteld op basis van dat schema een tegemoetkoming krijgen in de proceskosten.

Bij verstekzaken wordt een punt toegewezen. Afhankelijk van het geldelijke belang van de zaak kunt u zien welk bedrag de rechter zal toewijzen voor het salaris van de gerechtsdeurwaarder/gemachtigde of advocaat.

Bij verweerzaken hanteren wij een uurtarief. En omdat elke zaak anders is en vaak niet te voorspellen is hoe lang een zaak kan gaan duren is het vrijwel onmogelijk op voorhand een begroting te geven van te maken kosten. Eenmaal opgestarte procedures waarin verweer wordt gevoerd zijn tussentijds alleen te beëindigen met instemming van de wederpartij.

Om een globale indruk te geven geef ik onderstand een rekenrekenvoorbeeld van de meest eenvoudige procedures.

Vordering

2000,00

10.000,00

tarief kanton

tarief rechtbank

Redigeren dagvaarding

187,50

187,50

150,00

 384,00

Betekenen dagvaarding

70,85

70,85

70,85

70,85

Griffierecht/Vastrecht

201,00

306,00

201,00

306,00

Bijwonen comparitie

300,00

450,00

150,00

384,00

Conclusie van repliek

375,00

375,00

150,00

384,00

Kosten totaal

1134,35

1389,35

721,85

1528,85

Liquidatietarief rechtbank, sector kanton

belang van de zaak

waarde per punt

maximaal

tot en met

250,00

30,00

3

tot en met

500,00

60,00

4

tot en met

1250,00

100,00

5

tot en met

2500,00

150,00

5

tot en met

3750,00

175,00

5

tot en met

5000,00

200,00

6

tot en met

10000,00

250,00

tot en met

20000,00

300,00

6

tot en met

40000,00

400,00

7

tot en met

100000,00

600,00

7

tot en met

200000,00

700,00

10

tot en met

400000,00

800,00

10

tot en met

1000000,00

1000,00

10

hoger dan

1000000,00

1200,00

10

onbepaald

60-800

zonder max

ontruiming sec

135,00

zonder max

voorlopige voorziening

180,00

zonder max

Liquidatietarief rechtbank

belang van de zaak

waarde per punt

maximaal

tot en met

9999,00

384,00

5

tot en met

19999,00

452,00

6

tot en met

39999,00

579,00

7

tot en met

97999,00

894,00

10

tot en met

194999,00

1421,00

zonder max

tot en met

389999,00

2000,00

zonder max

tot en met

999999,00

2580,00

zonder max

boven

1000000,00

3211,00

zonder max

lees meer