Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.

De flexibiliteit, vasthoudendheid bij behandeling van zaken en de 24 uurs bereikbaarheid speelt een grote rol.

Deel deze pagina met anderen via

(Gerechts)deurwaarder en misverstanden

sommige rechtstaken mogen uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd

Er zijn diverse soorten deurwaarders: belastingdeurwaarders, in loondienst werkzaam bij de belastingdienst, gemeente of waterschap en gerechtsdeurwaarders. De belastingdeurwaarder is zoals gezegd in loondienst en verricht alleen werkzaamheden voor zijn werkgever.

De gerechtsdeurwaarder, zoals gerechtsdeurwaarder Jos Vanhommerig, zijn openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon! Zij werken voor iedereen die een beroep op hen doet: echter met dit verschil, dat sommige rechtstaken uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder mogen en moeten worden uitgevoerd. De gerechtsdeurwaarder heeft ten aanzien van de justitiabelen een ministerieplicht, dat wil zeggen dat de gerechtsdeurwaarder bepaalde taken moet uitvoeren, uitzonderingen daargelaten.

Gerechtsdeurwaarder Mr Jos Vanhommerig is van rechtswege lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De leden van de KBvG hebben een uitgebreid stelsel van (gedrags)regels opgesteld. Middels het tuchtrecht kan een gerechtsdeurwaarder effectief ter verantwoording worden geroepen. Bovendien wordt de administratie van de gerechtsdeurwaarder actief door het Bureau Financieel Toezicht van het Ministerie van Justitie gecontroleerd.