Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.

De flexibiliteit, vasthoudendheid bij behandeling van zaken en de 24 uurs bereikbaarheid speelt een grote rol.

Deel deze pagina met anderen via

Visie en werkwijze

Soepel waar mogelijk, streng waar nodig!

Wij van gerechtsdeurwaarders Vanhommerig & Vanhommerig zijn specialisten op het gebied van incasso’s en debiteurenbeheer. Gerechtsdeurwaarders hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid als openbaar ambtenaar. Zo zullen wij bij de tenuitvoerlegging van vonnissen steeds de houding van de veroordeelde debiteur betrekken in onze aanpak onder het mom: "Soepel waar mogelijk, streng waar nodig!"

Bij de door ons te ondernemen actie('s) tegen een wanbetaler doen wij er alles aan om de zakelijke relatie tussen U en de debiteur zo min mogelijk te verstoren.

Debiteuren die ernstig normafwijkend gedrag vertonen (door structureel onder betaling trachten uit te komen), zullen in de regel geconfronteerd worden met een zeer harde aanpak. In gevallen waarin sprake is van tijdelijke betalingsonmacht, wordt gestreeft de nodige zekerheden te krijgen om voldoening op korte termijn veilig te stellen. Gewaakt moet worden dat crediteuren door debiteuren feitelijk als kredietinstelling worden gebruikt.

Verder is elke aanpak bespreekbaar, mits binnen de normen die de beroeps- en gedragsregels van gerechtsdeurwaarders voorschrijven.