Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.

De flexibiliteit, vasthoudendheid bij behandeling van zaken en de 24 uurs bereikbaarheid speelt een grote rol.

Deel deze pagina met anderen via

Wettelijke klachtenregeling

Klachtenregeling gerechtsdeurwaarders Vanhommerig & Vanhommerig te Enschede

Uit de aard van de door de wetgever aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen werkzaamheden, vloeit voort dat de uitvoeringstaken van een gerechtsdeurwaarder zich niet altijd verstaan met de belangen van een individuele burger, bedrijven en/of overheid. In dat spanningsveld komt het voor dat de gerechtsdeurwaarder, bestuurorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, zijn taken uitvoert, terwijl de individuele burger, bedrijf of overheid, zich in zijn of haar belang(en) geschaad acht.

De klachtenbehandeling van de Algemene Wet Bestuursrecht (hoofdstuk 9, titel 9.1) is van toepassing op de toetsing van de gedragingen van de gerechtsdeurwaarder en zijn medewerkers verbonden aan het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Vanhommerig en Vanhommerig.

Na indienen van een klacht volgt binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging.

Het in het vooruitzicht stellen van het indienen van een klacht bij voortzetting of aanvang nemen van een of meer handelingen van de gerechtsdeurwaarder zal vrijwel altijd worden genegeerd en wordt niet als klacht in de zin van hoofdstuk 9 van Algemene Wet Bestuursrecht aangemerkt.

De behandeling van een klacht zal vrijwel nooit leiden tot het opschorten van de uitvoering van een of meer taken van de gerechtsdeurwaarder jegens de klager of anderen.

Binnen veertien dagen na indienen van de klacht zal Gerechtsdeurwaarders Vanhommerig en Vanhommerig gemotiveerd een oordeel geven over de klacht onder vermelding van de instanties waar klager zich vervolgens toe kan wenden. Naar keuze van de klager is dat de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam of de Nationale Ombudsman te Den Haag.

Enschede, augustus 2009