Betalingsvoorstel

9:00 - 17:00 uur

Prinsestraat 1
7513 AM Enschede

direct: 053 - 432 96 92
kantoor: 053 - 433 35 52

info@vanhommerig.nl

post@desingeladvocaten.nl

Betalingsvoorstel

Vul onderstaand formulier in om een voorstel te doen voor een betalingregeling.

De door u ingevulde gegevens en ter beschikking gestelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden beschikbaar worden gesteld of voor commerciele doeleinden worden gebruikt.

Uw gegevens:

Uw naam

*

Adres

*

Postcode & Woonplaats

*

Uw e-mailadres

*

Werkgever / Uitkeringsinstantie

Naam

*

Plaats

*

Gegevens partner:

Naam partner

Werkgever | Uitkeringinstantie

Gegevens van uw inkomen

Inkomen

*

inkomen per

inkomen partner

inkomen partner per

Inkomsten per maand:

Kinderbijslag

Kindgebondenbudget

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Voorlopige teruggaaf

Overige inkomsten

Uitgaven per maand:

Huur

Hypotheekrente

Gas/Water/Energie

Verzekeringen

Autokosten

Toelichting bij uw betalingsvoorstel:

Recente salaris / uitkeringsspecificatie

Rekeningafschrift van afgelopen 3 maanden

Betalingsvoorstel

*

betalingsvoorstel per

*
week
2 weken
4 weken
maand
kwartaal

Hierbij verklaar ik alle gegevens vrijwillig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Incassokosten Rekenmodule

Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.
Vordering/factuurbedrag(en)
Incassokosten volgens de wet € 40,00
BTW verhoging* € 8,40

* Alleen als incasso van de vordering uit handen is gegeven en de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen (schuldeiser is niet btw-plichtig)

© 2021

Vanhommerig.nl

Zoeken | Sitemap | Gebruikersvoorwaarden | Algemene voorwaarden | Privacy statement