Uw onbetaalde factuur betaald krijgen

9:00 - 17:00 uur

"De Melkhal"
De Coöperatie 15-13
7514 JK Enschede

direct: 053 - 432 96 92
kantoor: 053 - 433 35 52

post@desingeladvocaten.nl

Uw onbetaalde factuur betaald krijgen

“Vervelend”, “tijdrovend”, “ongemakkelijk” en “Ik weet niet hoe het aan te pakken”, zijn ervaringen die ik vaak terug hoor van klanten als het gaat om het incasseren van vorderingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 35% van alle facturen die niet betaald worden, worden uitbesteed aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau.

Met de inzet en expertise van mij en mijn medewerkers ondersteun ik u in betaald krijgen van uw facturen. Daar heeft u recht op!

Hoe het werkt

In het geval van een onbetaalde factuur stuurt u mij een kopie van de factuur en de gegevens van uw klant. Aan de hand van de beschikbare gegevens wordt een zaak aangemaakt en wordt tot invordering overgegaan. Met respect voor u en uw klant sturen we aan op betaling, daarbij geldt ons credo “Soepel waar mogelijk, streng waar nodig!”. In onze online omgeving kunt u elke zaak volgen.

Bij het betaald krijgen van uw facturen maken wij onderscheid in drie verschillende fasen:
Minnelijke fase - Gerechtelijke fase - Executiefase 

Volledige betaling door de debiteur

Bij het ontvangen van de betaling van uw factuur, wordt aan u een vooraf overeengekomen provisie berekend.

Gedeeltelijke of geen betaling door de debiteur

Is er geen of onvoldoende betaling ontvangen, dan is afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt een vooraf overeengekomen vergoeding verschuldigd. Is de ontvangen betaling van uw debiteur hoger dan de wettelijke kosten die mogen worden berekend aan de debiteur, dan wordt aan u een vooraf overeengekomen provisie berekend over het bedrag dat voor u beschikbaar is.

Is uw interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contactmet ons op!

Incassokosten Rekenmodule

Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.
Vordering/factuurbedrag(en)
Incassokosten volgens de wet € 40,00
BTW verhoging* € 8,40

* Alleen als incasso van de vordering uit handen is gegeven en de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen (schuldeiser is niet btw-plichtig)

© 2023

Vanhommerig.nl

Zoeken | Sitemap | Gebruikersvoorwaarden | Algemene voorwaarden | Privacy statement