Fase 1 - Vordering indienen

9:00 - 17:00 uur

Prinsestraat 1
7513 AM Enschede

direct: 053 - 432 96 92
kantoor: 053 - 433 35 52

info@vanhommerig.nl

post@desingeladvocaten.nl

Fase 1 - Vordering indienen 

Om uw vordering eenvoudig en snel aan te bieden bij ons, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Uw gegevens

(bedrijf)naam

*

Adres

*

Postcode

*

Plaats

*

E-mail

*

Kamer van koophandel

Telefoonnummer

*

Gegevens debiteur/schuldenaar:

(Bedrijfs)naam

*

Adres

*

Postcode

*

Plaats

*

Telefoon

E-mail

Kamer van Koophandel schuldenaar

Gegevens van uw vordering:

Bedrag van uw vordering

*

Aard van de vordering

*
Verrichte werkzaamheden/verleende diensten
Verkoop van (on)roerende zaken
Geldlening
Studiekosten/kosten opleiding
Geneeskundige hulp aan dieren
Geneeskundige hulp aan mensen
Contributie
Sponsoring
Anders

Factuur/Facturen

Aanmaning

Ik heb kennis genomen van de voorwaarden en de incassotarieven en ben hiermee akkoord

Incassokosten Rekenmodule

Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.
Vordering/factuurbedrag(en)
Incassokosten volgens de wet € 40,00
BTW verhoging* € 8,40

* Alleen als incasso van de vordering uit handen is gegeven en de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen (schuldeiser is niet btw-plichtig)

© 2020

Vanhommerig.nl

Zoeken | Sitemap | Gebruikersvoorwaarden | Algemene voorwaarden | Privacy statement