Gebruiksovereenkomst

9:00 - 17:00 uur

"De Melkhal"
De Coöperatie 15-13
7514 JK Enschede

direct: 053 - 432 96 92
kantoor: 053 - 433 35 52

post@desingeladvocaten.nl

Gebruiksovereenkomst

Er wordt getracht de door ons aangeboden informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hiervoor kunnen wij echter geen garanties geven.

Bent u van mening dat de inhoud van deze website op enige wijze in strijd is met de wet, onjuistheden bevat, of rechten van derden misbruikt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. U kunt uw mening sturen naar info@vanhommerig.nl

Vanhommerig aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van de informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

Privacyverklaring

Vanhommerig respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening te verbeteren.

Copyright

Copyright 1999-2018 Vanhommerig en content providers. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanhommerig is nadrukkelijk verboden.

Handelsnaam

Vanhommerig, Incasso- en Rechtspraktijk is de handelsnaam van Incasso- en Rechtspraktijk Oost Nederland B.V. te Enschede, welke ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06080261. De diensten van Vanhommerig worden verleend onder haar algemene voorwaarden, waarnaar koppelingen op deze website aanwezig zijn.

Incassokosten Rekenmodule

Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.
Vordering/factuurbedrag(en)
Incassokosten volgens de wet € 40,00
BTW verhoging* € 8,40

* Alleen als incasso van de vordering uit handen is gegeven en de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen (schuldeiser is niet btw-plichtig)

© 2024

Vanhommerig.nl

Zoeken | Sitemap | Gebruikersvoorwaarden | Algemene voorwaarden | Privacy statement